Wzywa Cię do wyjaśnień Urząd Patentowy, a może nie wiesz jak uzyskać patent, zgłoś się do nas!
brak zdjęcia

Przyznany patent na dany wynalazek obowiązuje przez dwadzieścia lat od chwili, gdy Urząd Patentowy go udzielił. Jego użytkowanie bardzo często jednak w praktyce łamie przepisy ustawy o własności przemysłowej. Wtedy też powstają realne spory na linii twórcy a Urząd Patentowy. Spory takie z punktu widzenia prawnego jedynie mogą zostać rozstrzygnięcie na rzecz obywatela, gdy wspiera go fachowa Kancelaria Prawna. W takich sytuacjach najlepsza jest taka jednostka jak BrandPat. To profesjonaliści, którzy nawet w najtrudniejszych sporach znajdują właściwe rozwiązanie. To zaś jest najlepszym potwierdzeniem, że warto korzystać z jej pomocy.