Zarządzanie produkcją w nowoczesnej firmie
brak zdjęcia

Nowoczesną firmę produkcyjną można porównać do precyzyjnego mechanizmu, w którym każdy element składowy spełnia określoną funkcję oraz realizuje ją w określonym czasie i w określony sposób. Jednakże mówiąc o produkcji, mamy na myśli niezależne elementy: maszyny, materiały, czas czy wreszcie zasoby ludzkie. Optymalizacja procesów produkcyjnych pozwala na powiązanie wszystkich tych komponentów w jeden spójny łańcuch VENDO.ERP to system dedykowany do zarządzania produkcją. Pozwala na powiązanie poszczególnych etapów procesu wytwarzania, ich automatyzację, informowanie o dostępności zasobów materiałowych, weryfikację wykorzystania maszyn czy wreszcie śledzenie kosztów. Powiązanie wszystkich elementów i etapów produkcji w jednym systemie informatycznym pozwala na globalny przegląd procesu produkcyjnego i zarządzanie jego przebiegiem. Optymalizacja procesów produkcyjnych pozwala na efektywne wykorzystanie poszczególnych składowych procesu.