instytucje kultury

Każdy naród niezależnie od wielkości posiada swoje tradycje i korzenie, które od lat pielęgnują następujące po sobie pokolenia. To instytucje kultury dbają o to, aby tożsamość narodowa była nieustannie żywa a każdy człowiek traktował ją jako własną osobistą wartość. Instytucje kultury to nie tylko wielkie teatry i filharmonię, ale także gminne ośrodki kultury, wiejskie świetlice jak również podstawowa jednostka społeczna jaką jest rodzina. Na temat tych wszystkich zagadnień dowiemy się więcej korzystając z oferty Studium Prawa Europejskiego. To uczelnia mająca w swojej ofercie szeroki wachlarz edukacyjny.