Elektroniczna kontrola dostępu wszechstronnym narzędziem
brak zdjęcia

W wielu firmach ważnym elementem firmowego systemu bezpieczeństwa jest kontrola dostępu. Obecnie realizowana jest ona przy pomocy elektronicznych systemów wykorzystujących karty elektroniczne działające na zasadzie odczytu zbliżeniowego. Firma Perfect Card oferuje system Bibi służący kontrolowaniu dostępu. Ten modułowy system pozwala na połączenie kontroli dostępu z rejestracją czasu pracy, stwarzając firmie możliwość kontrolowania pracowników zarówno w pojedynczych zakładach, jak i w rozproszonych filiach. Taka zdalna kontrola dostępu jest szczególnie ważna w sytuacji, gdy nie ma bezpośredniego nadzoru nad pracownikami przez osobę na miejscu. System tego rodzaju bezlitośnie, ale też rzetelnie rozlicza czas pracy każdego pracownika, wykryje zarówno każde spóźnienie, jak i przepracowane nadgodziny. System ewidencji czasu pracy można połączyć z systemem księgowym firmy w celu automatycznego naliczania wynagrodzeń za przepracowany czas. tego rodzaju nowoczesne rozwiązania są coraz częściej wykorzystywane przez wiele przedsiębiorstw.