Cieplarniane f-gazy fluorowane z firmą Coch
brak zdjęcia

F-gazy to skrócona nazwa Fluorowanych gazów cieplarnianych, które uwalniane w procesach chłodzenia, są niezwykle szkodliwe dla klimatu. Najprościej ujmując, są to gazy zawierające fluor, które są po części winowajcom tzw. efektu cieplarnianego. Używane w sprzęcie chłodniczym, klimatyzatorach i pompach, gazy cieplarniane są dla nas dużym zagrożeniem. Unia Europejska wprowadziła więc przepisy, które wyznaczają obowiązek restrykcyjnych kontroli zawartości gazów i pracy urządzeń, w których są wykorzystywane. Bardzo ważnym jest aby instalacje pomp, klimatyzatorów bądź innych urządzeń były odpowiednio zakonserwowane i przechodziły dokładny i fachowy serwis. Każdy instalator, również instalator klimatyzacji w samochodzie musi zdawać sobie sprawę, jak szkodliwe są f-gazy, stąd tak duży nacisk na szkolenia serwisantów. Obowiązkiem każdego instalatora jest posiadanie Certyfikatu f-gazowego a także ciągłe doszkalanie się.