Eler - energetyka, pomiary elektryczne
brak zdjęcia

Prace kontrolno-pomiarowe w zakresie instalacji elektrycznych muszą być przeprowadzane przez dobrze wyszkolone osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Tego typu usługi kompleksowo wykonuje firma Eler. Oferta firmy to: pomiary instalacji odgromowej, uziemienia, natężenia oświetlenia, pętli zwarcia, wyłączników różnicowo-prądowych oraz izolacji przewodów. Firma Eler wykonuje prace kontrolno-pomiarowe w pełnym zakresie oraz wszelkie inne usługi w zakresie energetyki, instalacji elektrycznych oraz instalacji słaboprądowych. Z pełną ofertą firmy można zapoznać się na stronie internetowej www.eler.com.pl.